Prowadzone badania

Realizowana przeze mnie praca doktorska dotyczy innowacyjnego zagadnienia zastosowania nanorurek węglowych do modyfikacji matrycy polichlorkowej i wytworzenie nowego rodzaju nanokompozytu PVC o dotąd nieosiągalnych innymi wariacjami (modyfikacjami) właściwościach, a przez to (zastosowanie kompozytów na osnowie PVC w większej skali) zwiększenie wachlarza zastosowań kompozytów na osnowie PVC.

Na obecnym etapie zaawansowania pracy doktorskiej dokonano szczegółowej analizy literaturowej obejmującej zagadnienia modyfikacji materiałów polimerowych nanocząstkami, w szczególności nanorurkami węglowymi, zaproponowano kilka dróg wytwarzania nanokompozytów PVC z CNT oraz zakończono wstępne badania. Badania wstępne pozwoliły ustalić najkorzystniejsze warunki otrzymywania i składy nanokompozytów, co pozwoliło opracować 3 podstawowe metody wytwarzania (z roztworu, strąceniowa, koncentraty).

Zaproponowanymi metodami wytworzono nanokompozyty o jednorodnym homogenicznym rozmieszczeniu nanocząstek w matrycy (SEM), które, już przy niewielkim udziale CNT (0,01% wag.), charakteryzowały sie zwiększoną odpornością na działanie spęczniające rozpuszczalników (w porównaniu do niemodyfikowanego PVC) podwyższoną odpornością termiczną i poprawą właściwości mechanicznych (udarności, twardości). Zaobserwowano również przesunięcie temperatur zeszklenia, mięknienia i płynięcia w kierunku wyższych wartości w miarę wzrostu zawartości nanonapełniacza w osnowie nanokompozytu.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego