Osiągnięcia

  • Stypendium doktoranckie Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok 2008/2009
  • I nagroda na międzynarodowej konferencji we Lwowie V Scientific – Technical conference “Advanced in petroleum and gas industry and petrochemistry”, Lwów, Ukraina 9 – 12 czerwca 2009; tytuł presentacji: “Structure and properties of PVC nanocomposites” dla młodego naukowca
  • Praktyki zagraniczne w ramach programu DAAD w Hamburgu TUHH w Instytucie Kompozytów Polimerowych 15. 09. – 05. 10. 2008 - badania nanokompozytów CNT
  • Praktyka przemysłowa w zakładach Anwil S. A - lipiec 2009 w ramach programu "Naukowiec przedsiebiorca(om)" w Zakładzie Syntezy Poli(Chlorku winylu)
  • Praktyki zagraniczne w ramach programu DAAD w Hamburgu TUHH w Instytucie Kompozytów Polimerowych 18. 09. – 16. 10. 2009 i grudzień 2009
  • Szkolenie: Komercjalizacja wyników badań naukowych. Współpraca nauki i biznesu. Organizacja i aspekty prawne. Transfer technologii - spin-off 01-03 12 2009 UTP
  • Szkolenie zawodowe: Zastosowanie i analiza wyników badań otrzymanych przez wykorzystanie nowoczesnych metod DSC i TGA dla urządzeń firmy NETZSCH 19-21 kwietnia 2010
  • Udział w projekcie badawczym PB - 3889/B/T02/2008/35

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego