Korzyści dla województwa

Od kilku lat widoczny jest w świecie ogromny wzrost zainteresowania nanotechnologią we wszystkich obszarach funkcjonowania naukowego i gospodarczego, co zaobserwować można nie tylko przez znaczącą ilość patentów i publikacji dotyczących nanotechnologii ale przede wszystkim przez coraz szerszy udział nanomateriałów w życiu człowieka Dodatek nanocząstek prowadzi do uzyskania nowej kategorii materiałów tzw. nanokompozytów o nieosiągalnych innymi metodami zaskakujących właściwościach. By zapewnić wzrost konkurencyjności regionalnego przemysłu należy wprowadzać innowacyjne rozwiązania i nowatorskie technologie oparte na wiedzy.

Poli (chlorek winylu) znajduje od dawna szerokie zastosowanie w przemyśle, jest to trzeci co do ilości polimer wytwarzany na świecie, a w Polsce zajmuje pierwsze miejsce w wielkości produkcji. W Województwie zlokalizowanych jest wiele zakładów przemysłu wytwarzania i przetwórstwa tworzyw polimerowych posiadających spore doświadczenie techniczne i technologiczne oraz znających potrzeby rynku, które mogą stanowić odpowiednią bazę surowcową i przetwórczą dla przyszłego wytwarzania i przetwarzania nanokompozytów PVC/CNT.

Wdrożenie technologii wytwarzania nanokompozytów PVC z nanocząstkami CNT przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności branży tworzywowej naszego regionu poprzez zwiększenie oferty rynkowej o innowacyjne rozwiązania z nanokompozytów, poprzez udoskonalenie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań parku maszynowego.

Co więcej wytwarzanie nanokompozytów PVC/CNT wpłynie pozytywnie na skuteczność i zacieśnienie współpracy Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego z przedsiębiorstwami branży przetwórstwa tworzyw naszego regionu. Wspólna realizacja i wdrażanie technologii pozwoli na zapoczątkowanie w regionie nowoczesnych tendencji nanomateriałowych, dzięki czemu podniesie znaczenie przemysłu tworzywowego naszego regionu na arenie międzynarodowej oraz spowoduje stworzenie nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego