Korzyści dla regionu

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zlokalizowanych jest wiele przedsiębiorstw z branży przetwórstwa tworzyw zajmujących sie wytwarzaniem elementów tworzywowych jak i dostarczaniem urządzeń do ich formowania (narzędziownie). Dążenie do zwiększenia konkurencyjności i jak najwyższych zysków wymusza wprowadzanie przez przedsiębiorstwa branży polimerowej nowoczesnych innowacyjnych rozwiązań pozwalających obniżyć koszty wytwarzania ale i ulepszyć i powiększyć dostępną dla kupujących ofertę produktów. Dodatkowy bodziec stanowią regulacje prawne prowadzenia proekologicznej gospodarki zmuszające do wdrażania i rozwijania rozwiązań nowoczesnych bardziej przyjaznych środowisku wykorzystującym racjonalnie surowce.

Wyniki prowadzonych badań nad wytwarzaniem nanokompozytów PVC z nanorurkami węglowymi oraz zaproponowane rozwiązania mogą znaleźć szerokie spektrum zastosowań w przemyśle naszego regionu. Nanokompozyty PVC-CNT znajdą szerokie zastosowanie w przemyśle elektronicznym i elektrycznym do produkcji warstw przewodzących, w przemyśle motoryzacyjnym do poprawy odporności elastycznych przewodów i uszczelek na paliwa, oleje i smary i działanie czynników atmosferycznych. Mogą one także znaleźć zastosowanie jako sensory uszkodzenia lub przerwania ciągłości materiału w urządzeniach transportowych (samoloty, pojazdy szynowe), w konstrukcjach budowlanych, w specjalistycznych powłokach i zbiornikach. Stanowią także przyszłościowy materiał biosensorowy w zastosowaniach medycznych: (miejscowe długofalowe uwalnianie leku ściśle w chorej tkance).

Planowana metoda wytwarzania koncentratów CNT w PVC umożliwi wytwarzanie nanokomozytów o zdefiniowanym składzie z wykorzystaniem konwencjonalnych urządzeń przetwórczych, które znajdują się na wyposażeniu zarówno dużych jaki i małych przedsiębiorstw przetwórczych. Metoda ta pozwoli uniknąć niekontrolowanego przenikania nanocząstek do środowiska pracy. Opracowywane i planowane do budowy stanowisko badawcze do wytwarzania nanokomozytów metodą ciągłą można w perspektywie zrealizować w dużo większej skali, co umożliwi przeniesienie do skali produkcyjnej i wewnętrzną cyrkulacje stosowanych mediów. Powyższe uwarunkowania stwarzają realną perspektywę wdrożenia wyników pracy doktorskiej do praktyki przemysłowej.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego