Współpraca z biznesem

Ze względu na aplikacyjny charakter realizowanej pracy doktorskiej, stosunkowo duże spektrum możliwości wykorzystania opracowywanej technologii wytwarzania nowoczesnych kompozytów oraz dużą liczbę przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa tworzyw polimerowych w naszym regionie przewiduje się, że wyniki prowadzonych badań znajdą szerokie zastosowanie w praktyce przemysłowej. Dotychczasowy poziom zaawansowania prac badawczych, z powodu rozległości poruszanych zagadnień nie jest jeszcze wystarczający aby przygotować propozycję wdrożenia do praktyki przemysłowej. Nie mniej jednak, list intencyjny podpisany w październiku ubiegłego roku z firmą Hanplast Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy może świadczyć o zainteresowaniu przemysłu prowadzonymi badaniami.

Wdrożenie opisanej wcześniej technologii w przetwórstwie tworzyw polimerowych wymagać będzie od przedsiębiorstwa budowy specjalnych linii technologicznych, dlatego też po zakończonym etapie badań laboratoryjnych, a przed opracowaniem propozycji wdrożeń dla kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw niezbędne będą wcześniejsze badania w skali przemysłowej. Poszukiwania partnera do tego etapu pracy zaowocowały podpisaniem umowy z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „Delta” z siedzibą w Dolsku. Współpraca z firmą będzie realizowana poprzez: wspólne opracowanie kryteriów oceny właściwości kompozytów w aspekcie ich przydatności do wdrożenia do praktyki przemysłowej, współprace w badaniach laboratoryjnych, poszukiwania możliwości uruchomienia kompozytów w większej skali, przeprowadzenie prób technologicznych i ocenę właściwości otrzymanych materiałów konstrukcyjnych, doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne, wymianę doświadczeń, wymianę informacji naukowych, publikacji, materiałów.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego