Publikacje i konferencje

Publikacje:

  • Artur Kościuszko, Paulina Jakubowska, Arkadiusz Kloziński, Tomasz Sterzyński: Kalorymetryczna ocena wpływu polistyrenu na krystalizację polipropylenu, Czasopismo Techniczne 1-M/2009, zeszyt 3, str. 186-190, (B-280, 4 punkty)
  • Paulina Jakubowska, Artur Kosciuszko, Tomasz Sterzyński: The influence of filler modification on the structure of highly filled reprocessed composites of polyolefins with CaCO3, Polymer Processing Society, proc. book, Larnaca 18-21 Oct. 2009, str. 124-125
  • A. Kościuszko: Calorimetric evaluation of polymorphous structure of isotactic polypropylene, 13th International Conference on Developments in Machinery design and Control, Bydgoszcz 2009
  • A. Kościuszko, K. Piszczek, P. Jakubowska, A. Kloziński: Kalorymetryczna ocena temperatury zeszklenia mieszanin PP/PS po wielokrotnym przetwórstwie, Inżynieria i Aparatura Chemiczna – w druku

Konferencje:

  • XII Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków 28-30 września 2009
  • 13th International Conference on Developments in Machinery design and Control, Bydgoszcz 2009
  • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kierunki Modyfikacji i Zastosowań Tworzyw Polimerowych, Rydzyna 10-12 maja 2010
  • XVI Konferencja Naukowo-Techniczna: Recyrkulacja w Budowie Maszyn, Bydgoszcz 20-21 maja 2010

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego