Prowadzone badania

Praca doktorska pod tytułem „Kompozyty i nanokompozyty heterogenicznie nukleowanych polimerów krystalicznych” obejmuje szereg zagadnień związanych z modyfikacją właściwości tworzyw polimerowych. Do realizacji celów badawczych wykorzystywana jest wiedza dotycząca modyfikacji struktury krystalicznej polipropylenu na drodze nukleacji heterogenicznej oraz kontrolowanych warunków przetwórstwa, wytwarzania tradycyjnych kompozytów polimerowo-drzewnych na osnowie polipropylenowej, a także właściwości i metod wytwarzania jednopolimerowych kompozytów polipropylenowych. Na obecnym etapie przygotowania pracy doktorskiej wykonane zostały wnikliwe studia literaturowe prowadzące do opracowania planu badawczego.

Przeprowadzono niezmiernie istotne z punktu widzenia poszerzenia temperaturowego okna przetwórczego badania selektywnego otrzymywania specyficznej formy krystalicznej polipropylenu, charakteryzującej się niższą temperaturą topnienia niż temperatura topnienia formy krystalicznej najpowszechniej występującej w komercyjnym polipropylenie. Ponadto, wykonywane były próby laboratoryjnego wytwarzania włókien polipropylenowych o wysokim stopniu orientacji, których przydatność do dalszych prac oceniano na podstawie badań kalorymetrycznych i wytrzymałościowych.

W kolejnym etapie prac do produkcji kompozytów jednopolimerowych wykorzystane zostaną różnego rodzaju tkaniny polipropylenowe dostępne na polskim rynku.

Przeprowadzona zostanie ocena ich właściwości otrzymanych kompozytów, a także jakość połączenia osnowy ze wzmocnieniem. Wiedza ta zostanie wykorzystana w trzecim etapie pracy, który będzie miał na celu skuteczne wzmocnienie kompozytu polimerowo-drzewnego włóknami polipropylenowymi.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego