Osiągnięcia

  • Organizacja „I-go Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowo-Technicznego Bydgoskich Doktorantów” – 10 maja 2011

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego