Notka biograficzna

Wykształcenie:

  • Od 2008 r. studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, praca doktorska realizowana pod opieką prof. dr hab. inż. Tomasza Sterzyńskiego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w Zakładzie Technologii Polimerów
  • 2006 - 2008 Studium Przygotowania Pedagogicznego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
  • 2003 - 2008 studia magistersko-inżynierskie, kierunek: technologia chemiczna, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
  • 1999 - 2003 II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bydgoszczy, klasa o profilu biologiczno-chemicznym

Zainteresowania:

  • analiza termiczna, kompozyty WPC, kompozyty jednopolimerowe, modyfikacja i przetwórstwo tworzyw polimerowych, biotechnologia, wędrówki górskie, numizmatyka, sport

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego