Korzyści dla województwa

Przetwórstwo tworzyw sztucznych jest bardzo silną i prężnie rozwijającą się gałęzią gospodarki w województwie kujawsko-pomorskim. Wdrożenie rezultatów opisywanej pracy doktorskiej do praktyki przemysłowej może pomóc w wzroście innowacyjności, konkurencyjności oraz efektywności przedsiębiorstw Pomorze i Kujaw, służąc tym samym utrwaleniu pozytywnego wizerunku regionu który dostarcza produkty i usługi o najwyższej jakości. Ponadto w wyraźny sposób wpłynie na efektywność dalszej współpracy sektora B+R reprezentowanego przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy z podmiotami gospodarczymi. Taka współpraca oraz rozwój przedsiębiorstw może zaowocować stworzeniem nowych miejsc pracy, a tym samym ograniczeniem bezrobocia w naszym województwie.

Niewątpliwą korzyścią z realizacji pracy doktorskiej jest również wzrost potencjału naukowo-badawczego i edukacyjnego Zakładu Technologii Polimerów na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, co zaowocuje podwyższeniem kwalifikacji kadry naukowej i poziomu kształcenia. Współpraca studentów z doświadczonymi nauczycielami akademickimi przyczyni się do kształcenia wysoko wykwalifikowanych pracowników nowoczesnej gospodarki.

Wysoki poziom Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz jego absolwentów będzie ogromną promocją dla jedynej w regionie uczelni technicznej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, miasta i całego województwa. Ułatwi to przyciąganie do naszego regionu nowych inwestorów, a także zdolnych studentów.

Wyniki badań otrzymanych w czasie realizacji pracy doktorskiej pozwolą firmą z naszego regionu wprowadzić nowe technologie, które pozwolą produkować wyroby o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i niskiej cenie. Opisywane kompozyty będą mogły znaleźć zastosowanie jako materiały konstrukcyjne w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie oraz w produkcji artykułów gospodarstwa domowego. Wprowadzenie tych materiałów do produkcji przyniesie również wyraźne korzyści ekonomiczne i ekologiczne ze względu na możliwość ich wielokrotnego przetwórstwa i łatwości ostatecznego zagospodarowania wyrobów z nich wykonanych po zakończonym okresie ich eksploatacji.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego