Korzyści dla regionu

W województwie kujawsko-pomorskim przemysł odgrywa znaczącą rolę skupiając dużą część zatrudnienia. Region charakteryzuje duża koncentracja przedsiębiorstw działających w branży zarówno przetwórstwa tworzyw jak i produkcji elementów wyposażenia maszyn do ich formowania. Przetwórstwo tworzyw polimerowych jest bardzo dynamicznie rozwijająca się gałęzią gospodarki. Konkurujące ze sobą firmy w poszukiwaniu nowych zamówień zmuszone są często do wprowadzania nowych rozwiązań prowadzących do obniżania kosztów produkcji lub zmiany produkowanego przez siebie asortymentu. Impulsem do rozwoju są także wprowadzane regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska i zagospodarowywania wyrobów z tworzyw polimerowych po zakończonym okresie ich użytkowania.

Mając na uwadze charakterystykę regionu Pomorza i Kujaw można podejrzewać, że wyniki realizowanej pracy doktorskiej mogą znaleźć szerokie zastosowanie w praktyce przemysłowej. Z wyników badań w bezpośredni sposób będą mogły skorzystać potencjalnie wszystkie firmy z regionu, które zajmują się szerokorozumianym przetwórstwem tworzyw polimerowych, producenci granulatów oraz gotowych wyrobów. Pośrednio skorzystać będą mogły również firmy narzędziowe współpracujące z przetwórcami.

Obszar możliwości wykorzystania wyników realizowanej pracy doktorskiej jest stosunkowo szeroki. Zainteresowane przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać zarówno z wprowadzenia technologii produkcji kompozytów jednopolimerowych, które jak dotąd nie są jeszcze produkowane na terenie naszego kraju, jak również z nowego rodzaju wzmocnionych kompozytów polimerowo-drzewnych.

Lista firm z regionu, które potencjalnie będą mogły skorzystać z wyników realizowanej pracy doktorskiej w sposób bezpośredni:

  • HANPLAST Sp. z o. o.
  • AKSON Sp. z o.o.
  • Form-Plast S.A.
  • ZAKŁAD PRODUKCJI FORM, NARZĘDZI SPECJALNYCH i PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH „GRAFORM”
  • POLITECH Sp. z o. o.
  • OKT Polska Sp. z o.o.
  • Polimer Sp. z o. o.

Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego