Dług punktowy

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 lub później).